Σχόλια Αναγνωστών

Ảnh hưởng của lớn mạnh kiểu dáng đồ họa đối có việc dạy kiểu dáng đồ họa trong thế giới Ả Rập

Mr buithi hoaian526 (2020-04-27)


Tôi không tin chắc rằng thư viện Ả Rập chứa đủ sách phân tách về thiết kế đồ họa có thể tương trợ những trường đại học Ả Rập, có những học viện nghệ thuật chuyên lĩnh vực và có thể được dùng khiến chương trình giảng dạy đặc biệt trong kế hoạch giảng dạy của những học viện này. Thư viện Ả Rập được cô đọng sở hữu các sách cách nghệ thuật khác cộng sở hữu 1 số sách dịch đàm luận về những vấn đề cơ bản của ngoại hình, PR và các chủ đề khác nằm trong khuôn khổ quảng bá.

thực tế là sở hữu một sự hiểu biết ngắn về khái niệm toàn diện về ngoài mặt đồ họa. Định nghĩa này không được diễn đạt tất cả bằng lăng xê và công khai hoặc ngoài mặt in ấn vì sự chuyên môn hóa như vậy ít được chú ý trước sự xây dựng thương hiệu của máy tính đến toàn cầu Ả Rập và sự trở lại của các cán bộ ko mang chuyên môn sống ở những nước châu Âu và Hoa Kỳ, các người với theo chúng tinh tướng kỹ thuật và chuyển giao nó cho chúng tôi mà ko xác định tính danh thực tại của nó, về mặt học thuật và nghề nghiệp.

có việc bắt đầu giảng dạy chuyên lĩnh vực này, sự phụ thuộc trong việc xác định kế hoạch học tập về cơ bản là những nhân viên học tập được giao nhiệm vụ giảng dạy chuyên ngành nghề đấy. 1 Số người ở xa cội rễ của chuyên môn này và những người khác cho rằng bất kỳ ai mang chuyên môn về nghệ thuật hoặc kiến ​​trúc đều sở hữu thể đóng vai trò của người lập kế hoạch. Nhưng, sau khi coi xét chu đáo về tổng kế hoạch học tập ở hầu hết những trường đại học Ả Rập, chúng tôi nhận ra rằng sự mất cân bằng và đôi tự dưng đủ như vậy; họ không sở hữu danh tính nhận dạng; 1 nửa trong số họ là mỹ thuật và các người khác đã khắc phục 1 phần của mẫu mã đồ họa nhưng ko mang cỗi rễ.

https://jsfiddle.net/luffynguyen2201/m6cLv09a/

https://mythem.es/forums/users/luffynguyen2201

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/90187

https://pbase.com/luffynguyen2201

ISSN: 1792-3024