Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (Τ.Τ.Ε.) του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί το μοναδικό τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα που προσφέρει προπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο τον τουρισμό. Με τη διαμόρφωση του νέου εκπαιδευτικού τοπίου (αναστολή εισαγωγής φοιτητών σε ορισμένα τμήματα κ.ά.), το Τ.Τ.Ε. καλείται να καλύψει το σύνολο των περιοχών της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, ενισχύοντας την ήδη δυναμική του παρουσία τόσο σε επιστημονικό πεδίο, όσο και σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής, όσον αφορά το επιστημονικό έργο των μελών Ε.Π. του Τμήματος:

◆ Συνέκδοση διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές σε συνεργασία με πανεπιστήμιο του εξωτερικού, 63 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 331 ετεροαναφορές και 11 διακρίσεις και βραβεία

◆ Διοργάνωση τεσσάρων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων τουρισμού και 73 συμμετοχές ως μέλη σε επιστημονικές επιτροπές έγκριτων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων

◆ Συμμετοχή σε 5 ευρωπαϊκά προγράμματα και 35 συνεργασίες σε μεταπτυχιακά & διδακτορικά με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Όσον αφορά την εξωστρέφεια του Τμήματος, επισημαίνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι συνεργασίες με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανέρχονται σε 39, με πανεπιστήμια της Υπερκαυκασίας σε 30, και με πανεπιστήμια της Ν.Α. Ευρώπης σε 31. Το Τ.Τ.Ε. έχει μακρά πορεία διεθνοποίησης κατά την τελευταία δεκαετία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

◆ Σημαντική κινητικότητα αλλοδαπών φοιτητών προς το Τ.Τ.Ε. και φοιτητών του Τ.Τ.Ε. προς πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος ErasmusSocrates & Erasmus Mundus.

◆ Διδασκαλία 10 εξαμηνιαίων προπτυχιακών μαθημάτων στα Αγγλικά.

◆ Συντονισμός τεσσάρων προγραμμάτων Tempus για τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την αναμόρφωση προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών τουρισμού σε πανεπιστήμια χωρών των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου.

◆ Συντονισμός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus με χώρες του Ν. Καυκάσου.

◆ Συντονισμός του προγράμματος SUTTI (ALFA II) με χώρες της Ν. Αμερικής.

Το Τ.Τ.Ε. αναμόρφωσε προσφάτως το πρόγραμμα σπουδών του, αποσκοπώντας στην επαγγελματική προσαρμογή των αποφοίτων στις σύγχρονες ανάγκες τουριστικών επιχειρήσεων και φορέων, καθώς και στην ευθυγράμμιση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών, αλλά και της εφαρμοσμένης έρευνας με το διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων