Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

  [Ανωνύμως]

Περίληψη


Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων (Τ.Τ.Ε.) του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί το μοναδικό τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-σης στη Βόρεια Ελλάδα που προσφέρει προπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο τον τουρισμό. Με τη διαμόρφωση του νέου εκπαιδευτικού τοπίου (αναστολή εισαγωγής φοιτητών σε ορισμένα τμήματα κ.ά.), το Τ.Τ.Ε. καλείται να καλύψει το σύνολο των περιοχών της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, ενισχύοντας την ήδη δυναμική του παρουσία τόσο σε επιστημονικό πεδίο, όσο και σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών.

Λέξεις κλειδιά


Εκπαίδευση; Τουρισμός; Τμήματα ΑΤΕΙΘ

Πλήρες Κείμενο: PDF HTML

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων