Η δια βίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση ως μέσο ένταξης των μεταναστών που εργάζονται στην ελληνική γεωργία

Δημήτρης Αδαμόπουλος

Περίληψη


Στα πλαίσια πρόσφατης έρευνας που έγινε στις αγροτικές κοινωνίες των νομών Πέλλας και Καβάλας εξετάσθηκε η σχέση μεταξύ της δια βίου μάθησης και επαγγελματικήςκατάρτισης των μεταναστών που εργάζονται στην ελληνική γεωργία και της ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, η μελέτη αυτή υποστηρίζει την υπόθεση ότι, μέσω της κατάλληλης κατάρτισης, οι μετανάστες μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εντόπιας αγοράς εργασίας και να ενταχθούν στην ελληνική αγροτική κοινωνία με μεγαλύτερη ευκολία.

 


Λέξεις κλειδιά


Μετανάστες; Έρευνα; Επαγγελματική κατάρτιση; Γεωργία

Πλήρες Κείμενο: PDF HTML

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων