issue6_3

Δυναμική ανταπόκριση του ΑΤΕΙΘ

στις εξελίξεις


Κωνσταντίνου Βαρσαμίδη, Καθηγητή - Αντιπροέδρου του ΑΤΕΙ-Θ

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στα 28 χρόνια της ιστορίας του πέρασε μέσα από πολλές διακυμάνσεις, που άλλοτε επιβράδυναν και άλλοτε επιτάχυναν την μετεξέλιξη του σε ένα σύγχρονο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά την τελευταία τριετία, το Ίδρυμα βρέθηκε μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη και δυσμενή συγκυρία. Στη δραματικήσυρρίκνωση του τακτικού προϋπολογισμού, ως απόρροια της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και της ανισότητας στην αντιμετώπιση των ΤΕΙ σε σχέση με τα Πανεπιστήμια, προστέθηκε η δραματική μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού από τις συνταξιοδοτήσεις, αλλά του έκτακτου προσωπικού εξαιτίας των μεγάλων περικοπών.

Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει στη δομή, οργάνωση και λειτουργία τους, σε συνδυασμό με τις καταλυτικές αλλαγές που επέρχονται στην εργασιακή και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που καλείται να διαχειριστεί, η απερχόμενη, αλλά κυρίως η νέα διοίκηση, που θα αναλάβει το Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4009/2011 που θα κριθούν συνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η υποστήριξη της ακαδημαϊκής, εργασιακής και μισθολογικής προοπτικής του προσωπικού και η συνέχιση της προσπάθειας για τη θεσμική ολοκλήρωση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των ΑΕΙ, με την απόκτηση της δυνατότητας διεξαγωγής διδακτορικών προγραμμάτων, πρέπει να συνεχίσουν να είναι προτεραιότητες του Ιδρύματος.

Οι μεγάλες προσπάθειες της διοίκησης για την αναβάθμιση των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, την ανάπτυξη και προώθηση του ερευνητικού έργου, τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τη βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και για την αισθητική αναβάθμιση του Ιδρύματος, ανταποκρίνονται στις αυξητικά εξελισσόμενες ανάγκες της κοινότητας του ΑΤΕΙ-Θ.

Ιδιαίτερη θέση στη διοικητική προσπάθεια των τελευταίων ετών, έχουν οι δραστηριότητες που ενισχύουν και αναδεικνύουν την ακαδημαϊκή υπόσταση του Ιδρύματος. Η ερευνητική πολιτική της Επιτροπής Ερευνών δίνει έμφαση στην υποστήριξη του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού και στην ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού, με ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων των Τμημάτων του ΑΤΕΙΘ και των διεπιστημονικών ερευνητικών προσπαθειών από διαφορετικά Τμήματα. Γι αυτό το σκοπό, το σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος της Επιτροπής Ερευνών έγινε πιο αντικειμενικό και πιο αποτελεσματικό, βασιζόμενο σε Μητρώο Αξιολογητών από μέλη ΕΠ, μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές και Ειδικούς Επιστήμονες.

Στον τομέα των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών -μη υλικών- έργων, κατά τη χρονική περίοδο 2009-2011, η Επιτροπή Ερευνών διαχειρίστηκε συνολικά 134 προγράμματα, με προϋπολογισμό περίπου 15 εκ. ευρώ. Μέρος των προγραμμάτων αυτών χρηματοδότησε και διαχειρίστηκε η Επιτροπή Ερευνών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήθηκε από διάφορες πηγές, όπως το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 46,31% των πόρων προέρχονται από Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως τα ΕΠΕΑΕΚ, ΕΣΠΑ, ΕΠ ΚτΠ, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, INTERREG, ενώ το 48,98% των πόρων προέρχονται απευθείας από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα SOCRATES, LEONARDO da Vinci, ERASMUS, FP7. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων που προήλθαν από την Επιτροπή Ερευνών ανέρχεται περίπου στις 372.000€, καταλαμβάνοντας ποσοστό 2,37% των συνολικών χρηματοδοτήσεων. Στους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης περιλαμβάνονται Υπουργεία και υπηρεσίες (όπως το ΥΠΔΒΜΘ και η ΓΓΕΤ), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι πάνω από 20 οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις, χρηματοδότησαν την έρευνα στο ΑΤΕΙΘ, αλλά και συνέδρια που διοργάνωσε το Ίδρυμα.
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργα συνολικού προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν και τα προγράμματα Αρχιμήδης ΙΙΙ, στο οποίο περιλαμβάνονται 27 έργα, και Θαλής, στο οποίο περιλαμβάνονται 3 διιδρυματικά έργα του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Για
την εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων, το ΑΤΕΙΘ συχνά συνεργάστηκε με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού
και του εξωτερικού, καθώς και με άλλους φορείς, όπως ερευνητικά κέντρα, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, Υπουργεία, ΟΤΑ και ιδιωτικές επιχειρήσεις.


Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων