Δυναμική ανταπόκριση του ΑΤΕΙΘ στις εξελίξεις

Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης

Περίληψη


Η εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει στη δομή, οργάνωση και λειτουργίατους, σε συνδυασμό με τις καταλυτικές αλλαγές που επέρχονταιστην εργασιακή και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού,δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που καλείται να διαχειριστεί, η απερχόμενη, αλλά κυρίως η νέα διοίκηση, που θα αναλάβει το Σεπτέμβριο.

Λέξεις κλειδιά


Ανώτατη εκπαίδευση; Ν.4009/2011; Τεχνολογική Εκπαίδευση; Εκπαιδευτική Μεταρύθμιση

Πλήρες Κείμενο: PDF HTML

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων