Πρόσκληση προς συγγραφείς

Το περιοδικό ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ κυκλοφορεί πλεόν σε ηλεκτονική μορφή!!

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού καλωσορίζει  τη δημιουργία ενός δυναμικού και εμπλουτισμένου σε περιεχόμενο ηλεκτρονικού περιοδικού του Ιδρύματος.

Είναι ευπρόσδεκτη κάθε συνεισφορά των μελών της Κοινότητας.

Γίνονται δεκτά για δημοσίευση:

1)      Άρθρα [.....] λέξεων από τα μέλη της Κοινότητας και άλλα διακεκριμένα πρόσωπα με συναφή ενδιαφέροντα. Οι αρθρογράφοι, εάν επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από την Επιτροπή επιμέλειας –σύνταξης, προκειμένου να προσαρμοστεί το άρθρο τους στις προδιαγραφές του Περιοδικού.

2)      Ανακοινώσεις, αναγγελίες επερχόμενων επιστημονικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων γεγονότων, στα οποία συμμετέχει η Κοινότητά μας ή μπορεί να σχετίζεται με αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι, μέλη Ε.Ε., Ε.Τ.Π., Δ.Π., Φοιτητές, Υπεύθυνοι Προγραμμάτων και Επιτροπών, Σχολές, Τμήματα ή Υπηρεσίες, παρακαλούνται να αποστείλουν κείμενα σε μορφή σύντομης ανακοίνωσης (μέχρι 80 λέξεις). Μπορούν να συνοδεύονται και από εικόνες.

3)      Ενημέρωση για δραστηριότητες εντός ή εκτός ΑΤΕΙ/Θ που έχουν πραγματοποιηθεί (επιστημονικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, κ.ά.), διακρίσεις μελών, βραβεύσεις, εκδηλώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι, μέλη Ε.Ε., Ε.Τ.Π., Δ.Π., Φοιτητές, Υπεύθυνοι Προγραμμάτων και Επιτροπών, Σχολές, Τμήματα ή Υπηρεσίες, παρακαλούνται να αποστείλουν κείμενα σε μορφή σύντομης ανακοίνωσης (μέχρι 80 λέξεις). Συνιστάται να συνοδεύονται και από εικόνες.

Επιτροπής Επιμέλειας και Σύνταξης του περιοδικού ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ


ISSN: 1792-3024