Δημιουργία μοντέλου ανάπτυξης Υπηρεσίας (καλές πρακτικές) - Υλοποίηση, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Νίκη Κοεμτζή

Περίληψη


Η ομάδα εργασίας των προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης τους ΑΤΕΙΘ ξεκίνησε, από το 2012,  την προσπάθεια για τη δημιουργία των ψηφιακών εκδόσεων «Τιμαία». Κύριο αντικείμενο των εργασιών αποτελεί η ανάπτυξη βιώσιμων υπηρεσιών δημιουργίας και διάθεσης επιστημονικών και άλλων έργων, παρέχοντας ολοκληρωμένα συστήματα φιλοξενίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών εκδόσεων. Βασική επιδίωξη αποτελεί ο εμπλουτισμός της συλλογής με καινοτόμες συμμετοχικές εκδόσεις (ηλεκτρονικά βιβλία, εργασίες συνεδρίων και ηλεκτρονικά περιοδικά), δείγματα γραφής των επιστημονικών και άλλων δημοσιεύσεων του ιδρύματος.

Λέξεις κλειδιά


Ηλεκτρονικό Βιβλίο; Ανοικτή Πρόσβαση; Ηλεκτρονική Δημοσίευση

Πλήρες Κείμενο: Word PDF

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων


E-ISSN: 2241-6196