Μετάβαση του περιοδικού του ΑΤΕΙΘ «Περισκόπιο» και άλλων έντυπων στη νέα πλατφόρμα

Νίκη Κοεμτζή

Περίληψη


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», ξεκίνησε η δημιουργία Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Περιοδικών Εκδόσεων (ΥΗΠΕ) για τη διάθεση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης του Ιδρύματος. Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ συντελεί και η διαδικασία μετάβασης έντυπων περιοδικών εκδόσεων σε ηλεκτρονική έκδοση και η προώθηση τους στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Την υλοποίηση ανέλαβε η βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ η οποία υποστηρίζεται από την Ομάδα Εργασίας του προγράμματος. Η μελέτη αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει τη διαδικασία μετάβασης της έντυπης έκδοσης του περιοδικού «Περισκόπιο» σε ηλεκτρονική μορφή και η ανάπτυξη του σε ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Κύριος στόχος αποτελεί η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην εξοικείωση των μελών του ιδρύματος σε λειτουργίες και εργασίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ανάγνωσης και της διαχείρισης του περιεχομένου.


Λέξεις κλειδιά


ανοικτή πρόσβαση; ηλεκτρονικά περιοδικά; OJS

Πλήρες Κείμενο: Word PDF

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων


E-ISSN: 2241-6196