Επιστημονικό Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης

Γιάννης Χριστιανούδης

Περίληψη


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», ξεκίνησε η δημιουργία Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Περιοδικών Εκδόσεων (ΥΗΠΕ) για τη διάθεση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης του Ιδρύματος. Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ συντελεί και η δημιουργία ενός νέου ηλεκτρονικού περιοδικού και η προώθηση του στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Την υλοποίηση του υποέργου ανέλαβε η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του προγράμματος.


Λέξεις κλειδιά


Ηλεκτρονικό Περιοδικό; Ανοικτή Πρόσβαση; Ηλεκτρονική Δημοσίευση

Πλήρες Κείμενο: Word PDF

Σχόλια σε αυτό το άρθρο

Προβολή όλων των σχολίων


E-ISSN: 2241-6196