Σχετικά με τον ιστότοπο

Η υπηρεσία απευθύνεται σε μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και της κοινότητας του ΑΤΕΙΘ που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, αλλά και στους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε νέες τεχνολογικές πρακτικές επιστημονικής δημοσίευσης και προώθησης της ψηφιακής ανάγνωσης. Η υπηρεσία υποστηρίζει και ενθαρρύνει την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς διάθεση του περιεχομένου των εκδόσεων ακολουθώντας την Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Policy).

Για τη διάθεση και διαχείριση των εκδόσεων παρέχεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον έκδοσης επιστημονικών και ενημερωτικών περιοδικών, βασισμένο τεχνολογικά στο Open Journal System (OJS) μια καινοτομία του Public Knowledge Project (PKP).  Ορισμένες από τις λειτουργίες του συστήματος είναι οι ακόλουθες:

 • δημιουργία δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού περιοδικού,
 • καθορισμός και διαχείριση των ρόλων της εκδοτικής διαδικασίας (Διεύθυνση Έκδοσης, Αξιολογητές, Επιμελητές, Συγγραφείς κ.ά)
 • δημιουργία πολιτικών του περιοδικού
 • οδηγίες προς συγγραφείς, αξιολογητές και επιμελητές
 • διαχείριση της διαδικασίας υποβολής των άρθρων και της διαδικασίας αξιολόγησης μέσω ομότιμων αξιολογητών (peer review)
 • διαχείριση της επιμέλειας κειμένων, της σελιδοποίησης και της διόρθωσης των τυπογραφικών δοκιμίων
 • δημιουργία, επιμέλεια και αρχειοθέτηση των τευχών του περιοδικού

Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ παρέχει υποστήριξη και  εκπαίδευση στα ακόλουθα:

 • οδηγίες προς τους συντελεστές του περιοδικού
 • εκπαίδευση στη διαχείριση του δικτυακού τόπου της έκδοσης
 • παροχή e-ISNN των περιοδικών
 • διατήρηση και ασφάλεια του αρχειακού υλικού
 • διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων
 • ευρετηρίαση περιεχομένου σε επίπεδο πλήρους κειμένου και σε επίπεδο βιβλιογραφικών αναφορών των τεκμηρίων
 • διαλειτουργικότητα με διαδικτυακά Ιδρυματικά Αποθετήρια και εργαλεία αναζήτησης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ;

Επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ.

Περιοδικά

Σχετικά με το Open Journals System